Уважаеми приятели, галерия “Сезони” трансформира за неопределено време своята дейност в онлайн магазин за изкуство. Подкрепяйте изкуството и творците!

Актуални произведения

Цанко Панов - Музика

Цена: 790.00 лв.

Описание

Автор: Цанко Панов
Име на произведението: Музика
Размер 28х62см 
Техника: темпера акварел