Уважаеми приятели, галерия “Сезони” трансформира за неопределено време своята дейност в онлайн магазин за изкуство. Подкрепяйте изкуството и творците!

Стари майстори

Иванка Ксенофонова - Портрет на мъж


Описание

Автор: Иванка Ксенофонова
Име на произведение: Портрет на мъж
Размер: 40х30см
Техника: м.б. в/у пл.