Уважаеми приятели, галерия “Сезони” трансформира за неопределено време своята дейност в онлайн магазин за изкуство. Подкрепяйте изкуството и творците!

Изложби

Откриване: 18:00
14.01.2016 - 31.01.2016

Галерия "Сезони" представя изложба на двама млади автори – Антон и Кристина Камбареви

Галерия „Сезони“ показва смел и уникален проект на двама млади творци Кристина Камбарева – изкуствовед и Антон Камбарев - скулптор, които заедно изследват библейската образност в съвременната културна среда. Изложбата им носи наименованието „Библейски образи и мотиви” и ще бъде открита на 14 януари от 18.00 ч.
 
Изложбата е дебют за двамата автори и се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура”. Творбите могат да бъдат разгледани в галерия „Сезони” до 30 януари.
 
Експозицията в галерия „Сезони“ включва скулптурни композиции и изкуствоведски текстове, обединени от един общ източник на творческо вдъхновение – библейските образи и мотиви. Всяка една от композициите е експонирана на фона на текст, разкриващ идейния смисъл на интерпретираната тема. 
 
Дебютният проект на Антон и Кристина Камбареви е с концепцията да бъде необикновена изложба скулптура – текст. Експозицията ще включи скулптурни композиции и изкуствоведски текстове, обединени от една обща отправна точка на творчески търсения. Художественият смисъл на планираната изложба се крие във взаимодействието между текст и скулптура, между идея и образ, между лична интерпретация и общочовешко значение. Изложбата е плод на стремежа да се опознаят и пресъздадат художествените ценности на миналото, които са актуални и до ден днешен.
 
Произведенията се фокусират върху онези изначални образи и мотиви, свойствени както за културната памет на обществото, така и за човешката душа. Те носят общочовешки смисъл и имат свойството да се преповтарят във времето, попадайки в различен исторически контекст.
 
Историята на българското изобразително изкуство познава имената на много художници, чието творчество е свързано с интереса към библейската образност. Желанието на двамата автори е да възродят тази традиция, посредством завръщането към тези вечни теми.

Снимки от изложбата

Снимки от откриването