Уважаеми приятели, галерия “Сезони” трансформира за неопределено време своята дейност в онлайн магазин за изкуство. Подкрепяйте изкуството и творците!

Изложби

Откриване: 18:00
14.02.2018 - 28.02.2018

Галерия "Сезони" представя изложба на Мони Алмалех "Книги в картини"

Галерия „Сезони“ представя Мони Алмалех
Мони Алмалех се представя в галерия „Сезони“ с мото, което разкрива неговата многостранност – като автор на книги за цвета, при чието оформление са използвани негови картини.
 
Мони Алмалех е филолог, владеещ традиционните и съвременните лингвистични и хуманитарни научни методи. От студент се насочва към изследване на словесния език на цветовете, тема на която посвещава 16 монографии, десетки статии и студии за цвета в Библията, литературата, фолклора и рекламите.
Още като ученик се увлича от рисуване, а като студент е посъветван от запознати с българската и западната научна и артистична реалности да не завършва академично образование по рисуване, защото е изграден художник с ярка индивидуалност. Картините му се отличават с употреба на абстрактност, естетично подчинена на цветови структури, носители на духовни, емоционални и математически отношения и внушения.
През 1992 година Мони Алмалех заминава за Израел, за да потърси място в демократично общество, което е ‎стабилизирано и с изградени принципи за обществени и политически стойности. ‎Шлифоването на познанията по иврит и работата в Йерусалимския еврейски университет са ‎път нелек и доста самотен, ако нямаш до себе си семейство! Отдушникът са листовете ‎картон и маслените пастели - картините са резултатът от катарзиса на един емигрант – ‎имигрант! Резултатът е духовното израстване, за да се завърне в Родината! По-зрял, по-зрящ, ‎по-...
 
„… Хабилитационният текст „Цветът в Петокнижието“ е по-различeн, но убедителен в ‎своите ‎тези и ‎привлекателен в своите прочити. В своето битие на книжно ‎тяло ‎текстът е още по-‎харизматичен: с маслен пастел и суха игла на ‎корицата е „Усещане ‎за Ерусалим“ ‎‎(1993), дело на самия автор. […] Онова усещане за Ерусалим е ‎преминало в ‎дългогодишни занимания с ‎етимологии, езикови игри, преводи, ‎семиотични ‎преходи, очертало е ‎лабиринт, в който визуалното се е пренаписало ‎вербално …“
Проф. дфн Мирослав Дачев 2007 г.‎
 
 „... Мисля, че е време да се каже, не само за тази книга, че пред  нас стои един от най-добрите познавачи на библеистиката в България.“
Проф. дфн Мирослав Дачев 2013 г.
 
 
„Савската царица, Лилит и гарванът“ е прекрасно издание, което магически обвързва гарвановочерните къдрици на Соломон, кожата на Савската царица и асоциацията с гарвана – като текст и на корицата, в блестящо оформление.
Проф. дфн Мирослав Дачев 2015 г.
 
 
 „... Не мога да не спомена за разликата, която съществува между четенето на ръкописа и на книжното тяло на „Светлината в Стария завет“ – изживяването е много различно, което се дължи на блестящото оформление. Подарявайки ми книгата, Мони беше много щастлив: първо, визуално, от корицата, на която е възпроизведена една негова картина, и второ – от това, че вътре по прекрасен начин, както той сам смята, и с основание, са възпроизведени най-различни и много подходящо подбрани фотографии и илюстрации и трето – от това, разбира се, че вече вижда книжното тяло, готово да влезе в ръцете на читателите. „Светлината в Стария завет“ може да се чете последователно, но може да се чете и като енциклопедичен речник, и като справочник. Книгата пулсира – между абсолютната конкретика и пределното обобщение.
Ако трябва да употребя две думи за тази книга, двете думи могат да бъдат само: „симфонизъм“ и „монументалност“.
Проф. Михаил Неделчев 2010 г.
 
Библията, или другостта, е зелена
„Цветът в Петокнижието“ стоеше върху бюрото ми в кабинета, когато влезе една студентка и с много ‎ентусиазъм изрече: „Ау, това сигурно е Библията в ново издание?“. „Не – отговорих, ‎– Библията още няма такова красиво издание.“ […] И накрая – каква е тази зелена другост в моето заглавие? Самият автор ни казва в ‎началото, че се занимава с „Другостта в Петокнижието“. На корицата виждаме негова ‎картина, наречена „Усещане за Йерусалим“. Йерусалим, разбира се, е образ на ‎другостта. И той се оказва в зелено! Може би защото зеленото носи много силно ‎внушение за живот и жизненост в цялото Петокнижие. А за българските читатели се ‎оказва, че другостта в зелено е станала по-разбираема. Особено за тези, които обичат ‎зелено. “‎
Проф. дфн Милена Кирова 2006 г.
 
 
„Светлината в Стария завет“ е втората книга на Мони Алмалех от ‎мащабния му проект „Библейска херменевтика“, тя по най-различни начини ‎разкрива пристрастието му към проблематиката на цветообозначението. ‎
Проф. дфн Стефана Димитрова 2011 г.

Снимки от изложбата

Снимки от откриването