Уважаеми приятели, галерия “Сезони” трансформира за неопределено време своята дейност в онлайн магазин за изкуство. Подкрепяйте изкуството и творците!

Изложби

Откриване: 18:00
12.02.2020 - 28.01.2020

ГАЛЕРИЯ СЕЗОНИ ПРЕДСТАВЯ ИЗЛОЖБА НА БРАНИМИР АНТОНОВ

      Роден през 1953 г., възпитаник на ателието по графика на Великотърновския университет от 1983 г., Бранимир Антонов дори във Варна присъства и действа професионално в такова хигиенично и автономно отстранение, че даже в художествените институции са убедени, че в града си имат само Венцислав Антонов. Излишно е да коментирам защо Бранимир Антонов е от подобен тип художници. Слава богу, все още съществуват такива личности у нас, погълнати изцяло от каузата си, незасегнати, игнорирали домораслата ни конюнктура и абсурден художествен пазар и тъкмо поради това способни да създават и развиват изкуство, чиято същност и величина е измерима с международните стандарти.
     Преживял след завършването си съвсем кратък фигуративен етап, колкото да се убеди, че фигурацията го ограничава, художникът избира безграничните хоризонти на информалната образност. Съвсем скромна рисунка поставя дефинитивно в изложбата фокуса на мирогледния Бранимир Антонов.
   Всъщност на дъното на всяко от живописните платна в изложбата стои именно такава ритмична вариация и върху тази основа започва удивителен процес на надграждане! И тук, изглежда, живописта на Бранимир Антонов е оплодена от графиката, а школуваният график, изправен пред увлекателния процес на изкуството на огледалния свят, в ролята си на създател преминава през етап на „технологично затъмнение“, преди да види окончателния резултат.
Прав е авторът, че най-качественият фотоапарат не може да улови нюансираното въздействие на тези платна!
 Живописта на Бранимир Антонов е красноречив пример как иновативната технология и изобретателността на автора откриват необятен простор за фантазията и художественото въображение! Нещо повече – сочат безкрайните възможности на информалното изкуство, недостижими, за каквито и да било технически чудеса на настоящето и бъдещето.
   Няколко генерации наши художници бяха обречени да разполовят творческия си и личен живот тук и в емиграция! Изкушавам се да си послужа с популярната сентенция, че никой не е пророк в собственото си село. При Бранимир Антонов тя е валидна в разширен вид – не е пророк и в собствената си страна!!!

 
Борис Климентиев
   
      "И този път давам воля на едно любимо мое увлечение да разработвам елементи, дълбоко залегнали в съзнанието ми ..... отново и отново ...... разгръщайки въображението си, трансформирайки и променяйки значението им процес, който силно ме увлича и за който съм в непрекъсната готовност. Поставяйки го в полето на експеримента ..... ,, най - фантастичното място на света ,, ...... и воден от непреодолимия си интерес към недефинираните ситуации се потапям отново в моята ,, невероятна зона на възможности ,, надявайки се магията да обземе не само мен и да вкарам и Вас в собствената си треактория .......
    В тази изложба се фокусирам върху стълбата. Веднага ще се забележи, че не символиката на обекта ангажира вниманието ми. Затова и идеята за стълба минава през експозицията само като намек - на места се долавя като далечна асоциация, на други направо се губи , а където се вижда не се уточнява накъде води - нагоре или надолу.Затова пък изцяло се отдавам на преобразуването, на деформацията, на естетизацията, играта с формата, която непрекъснато те вкарва във водовъртежа  на въображението ...... промяната ....... вечната промяна създаваща алтернативи и движение
."        
   Бранимир Антонов

Снимки от изложбата

Снимки от откриването

ВИДЕО